Cơ cấu dẫn hướng của Đồ Gá

1. Giới thiệu chung về cơ cấu dẫn hướng

Nhiệm vụ:
Cơ cấu dẫn hướng dùng để dẫn hướng dụng cụ cắt và nâng cao độ cứng vững của nó. Thường xuất hiện trên đồ gá khoan, khoét, doa,…do độ cứng vững của các dụng cụ cắt này kém.
Phân loại: cơ cấu dẫn hướng của đồ gá gồm phiến dẫn và bạc dẫn
– Phiến dẫn:
  • Phiến dẫn cố định
  • Phiến dẫn tháo được
– Bạc dẫn:
  • Bạc dẫn hướng cố định
  • Bạc dẫn hướng thay thế
  • Bạc dẫn hướng có kết cấu đặc biệt
Bạc dẫn có tác dụng trực tiếp dẫn hướng dụng cụ cắt, được lắp trên phiến dẫn. Phiến dẫn được lắp trên thân đồ gá
Kích thước lỗ bạc dẫn bằng kích thước dụng cụ gia công

Công dụng:

  • Xác định tâm lỗ gia công mà không phải lấy dấu
  • Tăng độ cứng vững cho dụng cụ cắt

1.1. Phiến dẫn

Phiến dẫn có dạng tấm, được định vị và kẹp chặt trên thân đồ gá, mang bạc dẫn hướng.
Gồm có các dạng:

  • Phiến dẫn cố định không tháo được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *