Blog

cat cn

Sửa chữa bảo dưỡng máy CNC Plasma + Oxy Gas

The powerful, high-speed MH80 robot has an extremely flexible design, allowing it to be used for a variety of material handling applications. The long reach of the MH80 model makes it ideal for handling large parts. Fast axial speeds and acceleration reduce cycle times and increase production output. Internally routed cables and hoses maximize system reliability, minimize interference and facilitate programming.   The MH80 features an 80 kg (176.4 lb) payload, 2,061 mm (81.1”) horizontal reach, 3,578 mm (140.9”) vertical reach [...]

Sửa chữa bảo dưỡng máy CNC Laser

The powerful, high-speed MH80 robot has an extremely flexible design, allowing it to be used for a variety of material handling applications. The long reach of the MH80 model makes it ideal for handling large parts. Fast axial speeds and acceleration reduce cycle times and increase production output. Internally routed cables and hoses maximize system reliability, minimize interference and facilitate programming. The MH80 features an 80 kg (176.4 lb) payload, 2,061 mm (81.1”) horizontal reach, 3,578 mm (140.9”) vertical reach [...]

Sửa chữa bảo dưỡng và nâng cấp lập trình Robot Sơn

The powerful, high-speed MH80 robot has an extremely flexible design, allowing it to be used for a variety of material handling applications. The long reach of the MH80 model makes it ideal for handling large parts. Fast axial speeds and acceleration reduce cycle times and increase production output. Internally routed cables and hoses maximize system reliability, minimize interference and facilitate programming. The MH80 features an 80 kg (176.4 lb) payload, 2,061 mm (81.1”) horizontal reach, 3,578 mm (140.9”) vertical reach [...]

Sửa chữa bảo dưỡng và nâng cấp lập trình Robot Gắp

The powerful, high-speed MH80 robot has an extremely flexible design, allowing it to be used for a variety of material handling applications. The long reach of the MH80 model makes it ideal for handling large parts. Fast axial speeds and acceleration reduce cycle times and increase production output. Internally routed cables and hoses maximize system reliability, minimize interference and facilitate programming. The MH80 features an 80 kg (176.4 lb) payload, 2,061 mm (81.1”) horizontal reach, 3,578 mm (140.9”) vertical reach [...]

Sửa chữa bảo dưỡng và nâng cấp lập trình Robot Hàn

The powerful, high-speed MH80 robot has an extremely flexible design, allowing it to be used for a variety of material handling applications. The long reach of the MH80 model makes it ideal for handling large parts. Fast axial speeds and acceleration reduce cycle times and increase production output. Internally routed cables and hoses maximize system reliability, minimize interference and facilitate programming. The MH80 features an 80 kg (176.4 lb) payload, 2,061 mm (81.1”) horizontal reach, 3,578 mm (140.9”) vertical reach [...]

kha nang hang cua thep khong gi

Tính hàn và lưu ý khi hàn một số loại thép tiêu biểu

Thép carbon thấp – Tính hàn tốt – Không có yêu cầu gì đặc biệt – Độ bền kéo thông thường khoảng 42 kgf/mm2 (60,000psi) với giới hạn chảy khoảng 28 kgf/mm2 (40,000psi).   Thép carbon trung bình Khi hàm lượng carbon tăng lên, xu hướng hình thành pha martensit giòn tăng. Vì vậy, việc gia nhiệt trước khi hàn và làm nguội chậm sau khi hàn là cần thiết Xu hướng nứt trong vùng ảnh hưởng nhiệt tăng lên với sự có mặt của hidro [...]

 • Tư vấn - Mr Vinh

  Call: 0966.586.379

  info@merotech.com.vn

  skype

 • Tư vấn - Mr.Đức

  Call: 0903.635.790

  tranngocduc@merotech.com.vn

  skype

 • Tư vấn - Mr.Tô Sơn

  Call: +84 91 3492183

  tovanson@merotech.com.vn

  skype