Máy sản xuất ống gió tròn xoắn SBTF-1500/1500C

Máy sản xuất ống gió tròn xoắn SBTF-2020

Máy sản xuất ống gió mềm SBLR-600

Dây chuyền sản xuất ống gió tự động Autoline II

Dây chuyền sản xuất ống gió tự động Autoline IV

Máy cắt Plasma

Máy hàn khâu thẳng

Máy hàn lăn

Máy tạo mí ống gió

Máy tạo mí ống tròn SBEM-1250

Máy chạy bích TDF

Máy chạy bích TDC