11111111111111111111 DÂY THÉP KHÔNG GỈ MENAM – Merotech